Reprezentacja przed sądami i organami

Zastępstwo procesowe w sporach sądowych oraz przed organami i instytucjami