Pozyskiwanie kluczowych klientów

Pozyskiwanie i nadzór nad relacjami z kluczowymi partnerami Klienta