KNF, GPW, KDPW

Obsługa spółek giełdowych w tym publicznych w zakresie związanym z KNF, GPW, KDPW